Wysyłka i zwroty

WARUNKI DOSTAWY

1. Dostawy towarów realizowane są wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 
2. Dostawy realizowane są za pomocą firm kurierskich na adres zamieszczony w formularzu zamówienia, w uzgodnionym terminie.

3.Przy każdym towarze podany jest czas realizacji zamówienia. Jest to czas, który potrzebujemy, aby skompletować zamówione towary i zrealizować wysyłkę. W przypadku, gdy czas realizacji byłby dłuższy niż podany na naszych stronach, kontaktujemy się z kupującym, aby potwierdzić realizację zamówienia oraz uzgodnić propozycję terminu.

4.W przypadku płatności przelewem powyższy termin wydłuża się o czas realizacji przelewu.

5.Firma kurierska dostarcza przesyłki w ciągu 1-2 dni (48 h) roboczych po wysyłce z naszego magazynu.
6.Termin dostawy ustalany jest z konsumentem. Konsument zobowiązany jest do odbioru towaru w określonym miejscu i czasie. Odbiór będzie dokonywany osobiście bądź przez upoważnioną osobę.

7. Zmiana warunków dostawy, polegająca na zmianie miejsca lub terminu dostawy, z którą wiążą się dodatkowe koszty, obciąża konsumenta.
8. Koszty dostawy pokrywa konsument, według cen określonych w cenniku transportu

9. W przypadku towarów o niestandardowych wymiarach koszt transportu będzie ustalany indywidualnie. 

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1.Zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2000 (Dz.U. z 2000 r. Nr 22 poz. 271 z późniejszymi zmianami), Konsument może odstąpić od umowy kupna w terminie 14 dni bez podania przyczyny, poprzez zwrot towaru w stanie niezmienionym.

2.Klient może odstąpić od Umowy sprzedaży składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. 
3.W przypadku ze skorzystania z prawa zwrotu, należy przesłać pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy na adres Szklarstwo Andrzej Rusin, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska , Brody 561 , lub mailowo na  kontakt@sklep.rusinglass.pl. (wzór do pobrania)
4.Zwroty zakupionych towarów są przyjmowane tylko pod warunkiem, że nie były używane, uszkodzone, najlepiej w oryginalnym opakowaniu – dopuszczalna jest sytuacja w której Klient otworzy oryginalne opakowanie celem zapoznania się z zawartością, są dostarczone w komplecie. 
5.Zwrot towaru dopuszczalny jest tylko w przypadku rezygnacji z zakupu całego zamówionego towaru. Nie będą przyjmowane częściowe zwroty zamówionego towaru( pozostałości po remoncie).
6.Warunkiem zwrotu pieniędzy jest odesłanie towaru, a następnie podpisanie i odesłanie faktury korygującej.
7.Sprzedawca zastrzega sobie prawo dokładnej kontroli zwracanego towaru niezwłocznie po jego otrzymaniu nie później niż w terminie 3 dni roboczych od daty otrzymania przesyłki ze zwracanym towarem. 
8.Sprzedawca, w przypadku prawidłowego odstąpienia przez klienta od umowy zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za produkt niebezpieczny, zobowiązuje się do zwrócenia zapłaty za odesłany towar i kwotę wydaną przez Klienta na dostarczenie przez sklep towaru do Klienta niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie do 14 dni licząc od daty otrzymania zwróconego towaru.
9.Prawo odstąpienia od umowy nie obowiązuje, gdy produkt dotknięty jest uszkodzeniami mechanicznymi pochodzenia zewnętrznego z winy klienta.

GWARANCJA I REKLAMACJE

1.Wszystkie oferowane w Sklepie produkty są fabrycznie nowe, spełniają unijne wymagania dotyczące bezpieczeństwa CE, są wolne od wad fizycznych i prawnych oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

2. Wszystkie towary oferowane w Sklepie są objęte gwarancją producenta.
3. Sprzedawca ma prawny obowiązek dostarczenia Towarów bez wad. Nie dotyczy to wad, które zostały wskazane w opisie Towaru i które były podstawą obniżenia jego Ceny.
4. Jeżeli otrzymany przez Klienta towar jest wadliwy, Klient może skorzystać według swojego wyboru z uprawnień przysługujących w ramach gwarancji lub - niezależnie - z uprawnień przysługujących mu od Sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady towaru. Nie dotyczy to wad, które zostały wskazane w opisie Towaru i które były podstawą obniżenia jego Ceny. 

5.Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi za niezgodność towaru z umową przed upływem dwóch lat od daty wydania towaru, jeśli Kupujący stwierdzi tę niezgodność i powiadomi o niej Sprzedającego w ciągu 2 miesięcy od chwili jej stwierdzenia. Towar jest niezgodny z umową jeśli:

- nie odpowiada opisowi przekazanemu przez Sprzedającego. 
- nie nadaje się do celu, do jakiego tego rodzaju towar jest zwykle używany. 
6.Różnice w wyglądzie Produktów zamówionych z otrzymanymi - nie stanowią podstawy do reklamacji Produktu. Prezentowane w sklepie zdjęcia mogą nieznacznie odbiegać wyglądem od oryginału - zniekształcenia wynikające z obróbki technicznej lub błędne ustawienia monitora . 
7.Reklamacji podlega towar niezgodny z umową, na podstawie przepisów ustawy z dnia 27.07.2002 o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141, poz. 1176). Nie podlegają reklamacji uszkodzenia mechaniczne z winy użytkownika. 
8.Reklamacje dotyczące niezgodności towaru z umową, należy składać pisemnie na nasz adres: Szklarstwo Andrzej Rusin, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska , Brody 561, lub e-mailem - kontakt@sklep.rusinglass.pl Reklamacje będą rozpatrywane w ciągu 14 dni kalendarzowych. Klient jest zobowiązany do dostarczenia reklamowanego Produktu do sklepu na własny koszt wraz z wypełnionym Zgłoszeniem reklamacyjnym i dowodem zakupu. (wzór do pobrania)

9.Sprzedawca nie odbiera przesyłek za pobraniem. 
10.W przypadku uznania reklamacji, sprzedawca w ciągu 14 dni dostarczy Klientowi naprawiony lub wymieniony na wolny od wad towar na koszt Sklepu wraz z poniesionymi przez klienta kosztami wysyłki. Jeżeli wymiana lub naprawa nie będą możliwe, Klient otrzyma kwotę równą zapłaconej za zwrócony towar, przelewem na wskazane w Zgłoszeniu reklamacyjnym konto bankowe lub przekazem pocztowym na wskazany adres razem z kosztami przesyłki.

11.Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych powstałych podczas transportu są rozpatrywane tylko na podstawie protokołu reklamacyjnego spisanego w obecności doręczyciela.